Regler om biodling

Det finns en hel del regler kring biodling, men de kanske inte ser ut som du tror.
Till exempel behövs det inte något formellt godkännande från grannar för att ha en bikupa på sin tomt. Men använd sunt förnuft när du placerar bikuporna så att de stör så lite som möjligt.

Om du ställer upp bikupor ska du anmäla var du gör det. Detta har inget med skatter att göra, utan är dels för att bitillsyningsmannen ska kunna undersöka dina kupor om det finns ett utbrott av bisjukdomen amerikansk yngelröta nära dig, och dels för att biodlingen ska kunna få korrekta bidrag från EU.
Anmälan ska förnyas vart tredje år med början 2015.
Blankett hittar du här.

Skattereglerna är enkla. Om du inte driver din biodling som företag räknas det som hobby och information finns här.

Det finns en del regler kring bisjukdomar, se här:

Bisjukdomsförordning

Bisjukdomslag

Även Jordbruksverket har en del regler eftersom bin räknas som djur.
Se här.