Bigift

Bigift är en blandning av olika kemiska ämnen, främst melittin (40-50%) och apamin (2-3%).
Ett bistick ger ca 0,5 mikroliter vätska. Giftet är mycket komplext och består av minst 40 substanser. Viktiga proteinkomponenter är: mellitin som orsakar smärta, fosfolipas och hyaluronidas som ger svullnad. Giftet innehåller också histamin, dopamin och noradrenalin.
Blir du stucken sitter gadden kvar och pumpar in gift. Det är därför viktigt att skrapa bort gadden med nageln, och inte klämma på giftblåsan för då kommer allt gift in.
Bigift har använts bl. a. som ett alternativ vid behandling av reumatiska sjukdomar.

Mer om bigift finns här.

Vill du veta mer om allergi mot bistick läs här.