Bitillsyn

Bitillsynen i Sverige sköts av bitillsyningsmän vars huvuduppgift är att fastställa eventuell förekomst av amerikansk yngelröta och varroakvalster. Tillsynsmännen måste undersöka bigårdar där misstanke om yngelröta föreligger och ansvarar för att förinta smittade bisamhällen och smittrena eller förinta bibostäder. Jordbruksverket kan med stöd av bisjukdomsförordningen förklarat församlingar för smittade av varroa och yngelröta. Alla församlingar i Nacka och Värmdö är smittade med varroa.
Tillsynsmännen besiktigar och utfärdar också flyttningstillstånd för bisamhällen när dessa flyttas över en församlingsgräns.
Du ska alltid kontakta din bitillsyningsman om du misstänker sjukdom hos dina bin eller om du ska flytta bisamhällen eller utrustning över församlingsgräns.

Bitillsyningsmännen tar också gärna emot tips om du ser övergivna bikupor någonstans eftersom de kan utgöra en smittorisk och alltid bör vara stängda så att bin inte kan flyga in i dem.

OBS det är gratis att anlita bitillsyningsman.

I Nacka kontaktar du Länsstyrelsen.

I Värmdö kontaktar du Monica Basu, 070 874 31 17

Bitillsyn
Bitillsyningsmännen Göran Frick och Hans Samland