Pollen, propolis, bivax och bigift

Bibild2BiväxterPollen är det frömjöl som bina hämtar hem från olika växter. Du kan läsa mer här. Pollen finns i en mängd olika färger. Om du vill försöka se vilka växter bina hämtar pollen ifrån kan du titta på dessa pollenkartor: pollenkarta 1 och pollenkarta 2

Vill du läsa mer om viktiga växter för bina, se en lista som PDF eller som Excel-blad här.  

Propolis

Råvaran till biets produktion av propolis är kåda från barrträd och harts som finns utanpå knopparna hos vissa lövträd. Bina använder propolis för att bl.a. fylla igen springor. Propolis anses ha hälsofrämjande antibiotisk verkan och äts därför av människan som hälsokost, t.ex. mot streptokocker som kan ge halsont.

Bivax

Vax avsöndras från fyra par körtlar som sitter på undersidan av binas bakkropp. Vaxet används för att bygga vaxkakor som blir barnkammare samt förråd för honung och pollen. Vax smälter vid ca 63 grader och används bl. a. till kosmetiska produkter som krämer och läppstift, ljustillverkning, formar för precisionsgjutning, batikfärgning av tyger och i läkemedel. Du kan läsa mer om vax här.

Bigift

Bigift är en blandning av olika kemiska ämnen, främst melittin (40-50%) och apamin (2-3%). Ett bistick ger ca 0,5 mikroliter vätska. Giftet är mycket komplext och består av minst 40 substanser. Viktiga komponenter är mellitin som orsakar smärta, fosfolipas och hyaluronidas som ger svullnad. Giftet innehåller också histamin, dopamin och noradrenalin.

Blir du stucken sitter gadden kvar och pumpar in gift. Det är därför viktigt att skrapa bort gadden med nageln, och inte klämma på giftblåsan för då kommer allt gift in. Vill du veta mer om allergi mot bistick läs här.