Pollen

Pollen är det frömjöl som bina hämtar hem från olika växter.
Du kan läsa mer här.

Bibild2Biväxter

 

 

 

 

 

Pollen finns i en mängd olika färger. Om du vill försöka se vilka växter bina hämtar pollen ifrån kan du titta på dessa pollenkartor: pollenkarta 1,
pollenkarta 2
.

Vill du läsa mer om viktiga växter för bina, se här.

Har du tillgång till Excel kan du använda den här sorteringsbara filen.

Eller du kan se samma saker i PDF