Propolis

Råvaran till biets produktion av propolis är kåda från barrträd och harts som finns utanpå knopparna hos vissa lövträd.
Bina använder det bland annat för att fylla igen springor.
Propolis anses ha hälsofrämjande egenskaper och äts därför av människan som hälsokost. De hälsobefrämjande egenskaperna består bl.a. i en antibiotisk verkan. Till exempel mot streptokocker som kan ge halsont.