Propolis

Propolis. Råvaran till biets produktion av propolis är kåda från barrträd och harts som finns utanpå knopparna hos vissa lövträd. Bina använder propolis för att bl.a. fylla igen springor.
Propolis anses ha hälsofrämjande antibiotisk verkan och äts därför av människan som hälsokost, t.ex. mot streptokocker som kan ge halsont.