Om kemikalier

En biodlare använder ibland olika kemikalier.
Att handha dem på ett korrekt sätt är viktigt.
Det kan du läsa om här:
Säkerhetsdatablad för kemikalier