Om biodlare

Biodlare är, i allmänhet, vackra, begåvade och trevliga. Huruvida detta är egenskaper som biodlarna har redan från början eller om de förvärvas under resans gång är omtvistat. Det är dock helt klart att bina föredrar biodlare med ett lugnt temperament, och väl avvägda rörelser. Många håller för troligt att detta har en uppfostrande verkan på hetsiga och stressade personer. Därigenom har bina till alla sina kvaliteter lagt även en god pedagogisk förmåga.
Biodlare finns i alla storlekar och åldrar.
Du är välkommen att bli en av oss.