Låna bisamhälle

När du har gått en nybörjarcirkel kanske du är osäker på om biodling passar dig eller om du passar som biodlare. Då kan du under en bisäsong låna ett bisamhälle och prova på utan att du binder upp dig om du är medlem i vår förening och ska ha bin i Nacka eller Värmdö. Så här går det till:

  • Du lånar ett komplett bisamhälle med kupa under en hel säsong
  • Du får en mentor som hjälper dig sköta allt under säsongen
  • Du får hjälp att göra en avläggare och får låna allt till den
  • Du får hjälp att slunga din honung
  • Du får hjälp med invintringen och varroabehandling

Du behöver skaffa fem saker:

  • En bidräkt och handskar
  • En kupkniv
  • En bibänk att ställa bisamhället på
  • En honungstunna att hälla upp din slungade honung i

Du bekostar socker så bisamhällena kan invintras. Allt annat har mentorn med sig när ni träffas.

Bild: Monica Basu
Bild: Monica Basu

Kommer du efter första säsongen underfund med att biodling passar dig kan du köpa ett eller båda samhällena. Om du inte vill fortsätta lämnar du bara tillbaka det du lånat. Resten hjälper vi dig att sälja.

Enklare och billigare att prova på biodling kan det inte bli!

Anmäl dig här för att låna ett bisamhälle.