Januari

I januari bör man se till att bina är så ostörda som möjligt.
Bina sitter i ett klot för att hålla värmen darrar de och alstrar rörelseenegi.
Det är hög tid att planera biodlingen för kommande säsong och kanske tillverka något i vår snickarcirkel. Se aktiviteter om det.
Fundera också på om du behöver köpa något och använd vår service med gemensamma inköp.
Gör en ”att-göra-lista” om du inte redan har gjort det. Du kanske också behöver en ”att-köpa-lista”.
Ta gärna kontakt med någon erfaren biodlare och diskutera dina planer. Han/hon har säkert erfarenheter, och kan hjälpa dig med råd.
Här är lite att tänka på:

• Har du lådor och ramar så det räcker
• Fungerar rökpusten och har du bränsle till den
• Är kupkniven och andra verktyg i ordning
• Är bidräkten och handskarna hela och rena
• Har du vaxmellanväggar så det räcker
• Är du klar över hur och när du skall bekämpa varroa och har du allt för det
• Är dina befintliga kupor i gott skick, eller behöver något repareras
• Har du burkar och honungshinkar till honungsskörden
• Fungerar allt som det ska vid slungningen, slungan, avtäckningsbordet, silarna och avtäckningsgaffeln

Funderar du på att göra en avläggare, kanske för att sälja under hösten, bör du kontrollera att du har kompletta kupor så det räcker. D.v.s. lådor, ramar med mellanväggar, innertak, bottnar, yttertak och något att ställa kuporna på.
Samma sak om du tänker utöka för egen del. Då bör du också tänka på att du kanske behöver en eller flera nya uppställningsplatser.
Även om du själv sköter dina bin så att du inte får en svärm är det alltid bra att ha en reservkupa redo att ta emot en svärm om du ser någon.
Kanske det är dags för dig att prova på drottningodling. Har du läst på så du vet hur det går till? Har du alla prylar som behövs för det?