Avläggare

När man delar ett bisamhälle kallas det för att göra en avläggare. Man kan dela upp ett ursprungssamhälle i flera avläggare om man vill, men ju fler man gör dessto svårare blir det att få dem att bli så starka att de klarar sig över vintern.

Här finns en praktisk genomgång.

Om du vill veta mer kan du läsa här.

Om du vill se hur man gör i praktiken har vi utbildning om det också.