Aktiviteter 2022

Aktivitetslistan för 2022 nedan är preliminär och kommer att uppdateras

18 jan Nybörjarkurs i Värmdö startar. Genomförs digitalt. Läs mer här.
23 feb Nybörjarkurs i biodling i Nacka startar. Lokal: Studiefrämjandet, Finntorp. Läs mer här.
8 mars Nybörjarkurs 2 i Värmdö startar. Genomförs digitalt. Läs mer här.
21 maj  11.00 Vårmöte med visning av avläggare. Velamsund. Ingen föranmälan behövs.
Vecka 22 el 23 Drottningsodlingskurs. Föranmälan till Per Thunman.
Lördagar juni/juli Sommarmöten på bigården i Velamsund, ev även Tollare. Datum meddelas senare.
20 aug  11.00 Invintringsmöte, Velamsund
Under hösten Nosemakontroll av bin. Tollare. Tidpunkt meddelas senare
  Bihälsoseminarium. Datum ännu ej bestämt.

 

 

 

 

Gamla tabellen 

Söndag 3 januari sista dag gemensamma inköp.
Tisdag 2 februari nybörjarkurs Värmdö, fulltecknad
Onsdag 3 februari nybörjarkurs Nacka, fulltecknad XX
Söndag 6 mars kl 12, kickoff, Nacka Naturskola. Anmälan
Onsdag 9 mars nybörjarkurs Nacka, anmälan och mer information här
Lördag-söndag 23-24 april kl 10-16, nybörjarkurs Nacka Naturskola. Anmälan
Tisdag 26 april kl 19, nybörjarmöte Nacka Naturskola. Anmälan
    maj drottningodlingskurs, mer info senare
    maj-sept kl 12, öppet hus varje söndag, bigård Lemshaga. Anmälan
Tisdag 3 maj kl 19, öppet hus hos Freddy, vägbeskrivning
Lördag 7 maj kl 11, vårmöte, Velamsund,
Söndag 15 maj kl 12, praktisk kurs, avläggare, Lemshaga
Tisdag 17 maj kl 19, nosemakurs, Nacka Naturskola
Lördag 21 maj kl 12, praktisk kurs, varroa, Lemshaga
Söndag 12 juni kl 12, praktisk kurs, hitta och märka drottning, Lemshaga
Lördag 13 augusti kl 11, praktisk kurs, invintring, Velamsund
Söndag 25 september kl 12, möte nybörjare och mentorer, Nacka Naturskola
Tisdag 4 oktober kl 18.30, start nybörjarkurs, Värmdö
Onsdag 5 oktober kl 18.30, start nybörjarkurs, Nacka
Lördag 5 november kl 10, årsmöte, Ekedalsskolan, vägbeskrivning. Anmälan
Söndag 6 november kl 13, demo vaxsmältning, Nacka Naturskola

18 janNybörjarkurs i Värmdö startar. Genomförs digitalt. Läs mer här.
23 febNybörjarkurs i biodling i Nacka startar. Lokal: Studiefrämjandet, Finntorp. Läs mer här.
8 marsNybörjarkurs 2 i Värmdö startar. Genomförs digitalt. Läs mer här.
21 maj  11.00Vårmöte med visning av avläggare. Velamsund. Ingen föranmälan behövs.
Vecka 22 el 23Drottningsodlingskurs. Föranmälan till Per Thunman.
Lördagar juni/juliSommarmöten på bigården i Velamsund, ev även Tollare. Datum meddelas senare.
20 aug  11.00Invintringsmöte, Velamsund
Under höstenNosemakontroll av bin. Tollare. Tidpunkt meddelas senare
Bihälsoseminarium. Datum ännu ej bestämt.

18 janNybörjarkurs i Värmdö startar. Genomförs digitalt. Läs mer här.
23 febNybörjarkurs i biodling i Nacka startar. Lokal: Studiefrämjandet, Finntorp. Läs mer här.
8 marsNybörjarkurs 2 i Värmdö startar. Genomförs digitalt. Läs mer här.
21 maj  11.00Vårmöte med visning av avläggare. Velamsund. Ingen föranmälan behövs.
Vecka 22 el 23Drottningsodlingskurs. Föranmälan till Per Thunman.
Lördagar juni/juliSommarmöten på bigården i Velamsund, ev även Tollare. Datum meddelas senare.
20 aug  11.00Invintringsmöte, Velamsund
Under höstenNosemakontroll av bin. Tollare. Tidpunkt meddelas senare
 Bihälsoseminarium. Datum ännu ej bestämt.