Invintring på mitt sätt

I samband med slutskattningen inför vintern finns en del viktiga saker att tänka på.
Som så mycket annat i biodling finns det olika synsätt på vad som är bäst.
Man kan invintra på en eller två lådor.
Man kan sätta på en sarg mellan botten och första lådan för att få en luftspalt.
Flustret bör vara helt öppet under vintern.
Så här gör jag:
Jag invintrar på två lådor lågnormal med totalt 20 ramar.
Jag utgår från att alla ramar som bara innehöll honung är borttagna för att slungas. Ramar med både honung och yngel låter jag vara kvar.
Att låta bina få mer honung än den som finns i yngelramarna kan vara dumt. Det förtjänar att poängteras att bina mår mycket bättre under vintern om de får en sockerblandning att livnära sig på än den egna honungen eftersom hösthonung innehåller mycket för bina osmältbara ämnen, vilket ökar risken för utsot under vintermånaderna. Sockerlösningen är innehållsmässigt mycket renare och resulterar i klart mindre exkrementmängder i biets tarm, som ju inte kan tömmas förrän någon gång i mars efter vintern. Ta därför bort alla ramar med honung, som inte innehåller yngel, ge bina nya tomma ramar, utbyggda eller mellanväggar, att fylla med vinterfoder och både du och bina har gjort en bra affär. Du har kanske t.o.m. räddat livet på dem!
Två saker måste man kolla innan det överhuvudtaget är meningsfullt att ge bina vinterfoder:
• Finns det en äggläggande drottning?
• Hur många ramar med bin och yngel finns det?
Om det inte finns någon äggläggande drottning måste du slå ihop samhället med ett annat du har. Se här hur du gör det.
Om det inte finns minst sju stycken ramar med bin och yngel är det en chansning att invintra dem tycker jag.
Det behövs ju en viss bimassa för att hålla värmen på vintern. Det bör vara minst två ramar med yngel. Är samhället för svagt bör det slås samman med det näst svagaste du har.
Om samhället är invintringsdugligt kan man olika uppfattning om hur man placerar ramarna innan man fodrar med sockerlag. Är du osäker på hur man gör kontakta mig så hjälper jag dig.
Invintrar man med strösocker ska man använda minst 12 kg torrsubstans.
Jag ger 16 kg torrsubstans.
Hur du blandar kan du se här.
Man kan också köpa Bifor och invintra med. Då behövs två hinkar per samhälle. Man måste också se till att bina inte täpper till hålen i hinken.
Använd inte något annat än strösocker eller Bifor!
Enklast ger man bina vinterfodret som man rört ihop med ljummet vatten i en vanlig 10 l plasthink som man ställer direkt ovanpå täckplasten ovanpå ramarna i den översta lådan. Skjut täckplasten lite åt sidan så bina kan komma upp. Lägg i någon form av flottör så bina inte drunknar i hinken. Det kan vara gräs, halm eller Leca-kulor. Sätt tomlådor runt och sätt på ett tätt tak så inte objudna bin eller getingar kan komma in utifrån.
Eller så använder man speciella foderlådor som man kan köpa.
Man måste ge två givor. Den första drar bina vanligtvis ned på ett dygn. Den andra kan ta uppemot en vecka.
Det är ingen fara om bina hänger utanför flustret i en klase till en början på hösten. Det är oftast dragbin som är sysslolösa när draget har upphört. När temperaturen sjunker kommer de att krypa in i kupan.
Är man extra försiktig täpper man till flustret med gräs eller en träbit så det bara blir några centimeter brett. Då försvårar man röveri mellan samhällens, dvs. att ett starkt stjäl mat från ett svagare.
Om du varroabehandlar med Apistan sätter du ned remsorna i samband med att bina får vintermaten.
När bina tagit andra givan är det bara att ta bort foderanordningen, sätta på ett musskydd framför flustret, vänta sex veckor och ta bort Varroaremsorna om du använder sådana.
OBS det är väldigt viktigt. Låt dem inte sitta i längre.
Om du inte behandlar med Apistan kan du eventuellt sätta ett transportband runt kupan och bänken så allt står stadigt.
Behandla senare med Oxalsyra enligt instruktionerna här.

Lämna sedan bina ifred till det blir vår.