Skatta honung på mitt sätt

Att avlägsna bina från honungslådorna kan man göra på olika sätt. Här är två förslag sen får du välja själv vilket som passar dig bäst.
• Med en biborste eller fjäder borstar du försiktigt bort bina från honungsramarna och samlar ramarna utan bin i en låda med tät botten och täckskiva över. Bina kan du borsta ned på en skiva framför flustret så får de gå in i samhället själva och bara bli borstade en gång.
• Tömning med bitömmare. Skattlådan görs i ordning så det bara finns honungsramar i den och ställs högst upp, bitömmaren läggs på lådan under. Bina kommer nu bara att kunna gå ned från skattlådan, men inte upp i den. Efter ett dygn är det i regel tomt i skattlådan som kan lyftas av och tas till slungning.
Det är bäst att slunga samma dag eftersom ramarna då fortfarande är varma och honungen lättare kommer ut.
Är det första gången du gör detta får du hjälp av din mentor och du kan låna allt du behöver av föreningen, eller göra det hos din mentor.

Jag ger bina vinterfoder och förbereder dem för invintring vid samma besök i bigården som jag skattar honung.
Se avsnittet invintring på mitt sätt för att se hur jag gör.