Förhindra svärmning på mitt sätt

Svärmning är binas naturliga sätt att föröka superorganismen bisamhället.
Biodlare vill inte att bina svärmar. Det finns ett antal anledningar till det. Eftersom man förlorar ca halva bimängden förlorar man också dragbin och därmed honung, bisvärmen kan slå ned på något olämpligt ställe och förorsaka problem, de kan sprida sjukdomar mm.
Ett sätt att minimera svärmningens skador är att alltid ha vingklippta och märkta drottningar. Då slipper man förlora halva bimängden, men måste skämmas för att man inte upptäckt att det var på gång.
Väntar man ännu längre utan att upptäcka vad som händer kommer antagligen den först födda nya drottningen svärma och flyga iväg med hälften av bina. Hon är ju inte vingklippt och kan flyga iväg med halva bimängden.
Hittar man inga ägg vid genomgången av samhället är det ett varningstecken. Drottningen slutar lägga ägg innan hon ska svärma.
Går man igenom samhället noggrant en gång i veckan från maj till midsommar ska man kunna förhindra svärmar.
Hittar man inte drottningen vid genomgång av samhället, men det finns ägg har man sannolikt missat en eller flera svärmceller innan och drottningen har försökt svärma, eller bina har gjort sk. stilla byte.
I vilket fall som helst bör man leta efter den nya oklippta och omärkta drottningen och notera i skötselkortet att man har en ny drottning. Den ska man inte avla på eftersom den har svärmanlag.
För att kunna undvika svärmar är det viktigt att förstå varför bina vill svärma, och om det finns det flera teorier, bl. a:
• Drottningen upplever att hon inte har plats att lägga ägg, dvs. bina sitter för trångt
• Drottningen börjar bli gammal och utsöndrar mindre feronomer
• Det är genetiskt betingat och drottningen vill helt enkelt svärma
• Det finns fler ambin än larver som behöver deras fodersaft, och ambina som känner sig sysslolösa ”bråkar”.

Jag försöker förhindra svärmning genom att sätta på en tredje låda med mellanväggar på mina samhällen redan första vecka i maj.
Dels får då bina något att jobba med och drottningen kommer att få plats att lägga ägg, dels förnyar jag mitt vax så jag kan smälta de mörkaste ramarna senare i höst. Bina kommer att bygga ut mellanväggarna när de behöver.
Trots detta kan bina försöka svärma och vill jag förhindra det kan jag välja på två olika metoder.
Antingen går jag igenom samhället en gång i veckan och sätter på en fjärde låda om drottningen inte visat några tecken på att vilja svärma. Jag gör det då sju stycken ramar i låda tre är fulla med bin. Sedan fortsätter jag kolla en gång i veckan tills jag hittar svärmceller eller tills slutet av juni då svärmlusten borde ha avtagit. Hittar jag svärmceller gör jag en avläggare, samtidigt som jag noterar att den drottningen, eller hennes dotter, ska jag inte avla på i min drottningodling. Jag vill ju inte ha bin som svärmar.
Är däremot bina snälla, inga svärmceller har hittats och bina hade städat ut botten själva på våren kanske det kan vara en avelsdrottning. Då skriver jag upp det i skötselkortet.

Eller så gör jag en avläggare i alla fall redan i början av maj oavsett om bina visat några tecken på att vilja svärma.
Hur man kan göra avläggare kan du läsa om här.
Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar.
Att gå igenom samhället varje vecka tills sista veckan i juni stör ju bina och medför en del jobb. Å andra sidan jobbar de på och borde ge ganska mycket honung i alla fall och jag kan avgöra om drottning har anlag för att svärma eller inte.
Gör jag en avläggare redan i början av maj får jag ju fler samhällen och kan sälja ett, men jag vet inte om drottningen skulle ha försökt svärma eller inte så kvaliteten på henne är okänd i det avseendet. Dessutom kan hon svärma i alla fall så det kan vara klokt att kolla det samhälle hon går i även efter att en avläggare gjorts.
Hittar du svärmceller lönar det sig inte att förstöra dem och tro att bina skall ge upp lusten att svärma. Troligen har drottningen redan svärmat om cellerna är täckta så du får ett drottninglöst samhälle om du förstör dem. Du får acceptera att du missat i din kontroll.

Om du i alla fall har fått en svärm och den sitter så du kan ta ned den – gör det!
Man behöver ingen speciell utrustning. Min första svärm tog jag i en vanlig plasthink som jag la en pappskiva över tillfälligt. Så ta in svärmen i något, försök få med alla bin. Gör sedan iordning en botten, en låda och ramar med mellanväggar. Ta en ram med yngel och, om du vill lyxa till det, en ram med honung från ett befintligt samhälle och skaka av bina i ursprungssamhället. Sätt in ram(ar) med mellanvägg som ersättning och sätt yngelramen i mitten av det samhälle som svärmen ska slås ned i. Honungsramen kan du sätta ytterst. Sätt inte in de andra ramarna där än, utan skaka ned alla bin från svärmen i den nya lådan först, och sätt sedan ned de andra ramarna försiktigt. Bin brukar inte överge yngel, så om bara drottningen också kom med brukar svärmen acceptera sin nya bostad. Du slipper förvara svärmen svalt i källaren och alla andra moment som ofta står i litteraturen.
Sätt på ett tak och vips har du ett nytt samhälle som du kan gå igenom efter en vecka. Då bör du se yngel och ägg. Dessutom bör bina ha börjat bygga ut mellanväggarna.