Drottningbyte på mitt sätt

Ju längre bort ifrån du köper drottningar desto svårare har de att anpassa sig till våra trakter. Om du för in en annan biras än Carnica som vi har förstör du också möjligheterna för oss andra att kunna fripara med bra resultat.
Korsningar blir ofta ilskna bin!
Har du gjort avläggare för att du hittade svärmceller har du ju två drottningar med anlag för att svärma. Det kanske du inte vill ha. Det är en anledning att byta drottning. En annan är om bina är aggressiva.
Då ska du ska definitivt försöka byta drottning inte bara för din egen skull utan också för förbipasserande och grannars skull. Ge inte biodling dåligt rykte genom att ha ilskna bin. Det är helt onödigt!
Själva tillsättningen kan vara knepig, och om du läser om det i olika böcker är det lätt att bli förvirrad eftersom det finns så många olika sätt att göra det på, och varje författare svär på att hans sätt är det enklaste och säkraste. Är det dessutom inget drag, vilket är vanligt hos oss i juli, blir det extra svårt.
Vill du göra det själv rekommenderar jag att du använder en sk påsticksbur och gör en liten avläggare åt den nya drottningen. Det misslyckas nästan aldrig.
Hänger du bara ned transportburen och låter bina äta sig in till den nya drottningen löper du ca 15% risk att det misslyckas.

Eller ta kontakt med mig så kan jag hjälpa dig både med att försöka hitta drottningar som du kan köpa och med tillsättningen. Det är bättre att göra det tillsammans än att försöka läsa om hur man ska göra tycker jag.