maj

April kan vara den farligaste månaden för bisamhället eftersom det kan drabbas av svält. Även om vintergäck och snödroppar är våra trädgårdars tidigaste vårhälsning så är ändå sälgen den som får våra bisamhällen att på allvar komma igång efter vintervilan. Samhällena har säkerligen rensat sig redan under någon varm och vindstilla dag i mars men nu när temperaturen går över +14 grader är det dags att på allvar göra en vårgenomgång om du inte redan gjort detta.

Bild:
Bild: Jan Molander