Svärmtjänst

Ibland händer det att bin svärmar. Det är ett naturligt beteende för fortplantning som ligger djupt genetiskt förankrat i honungsbiet. Du har ingen nytta av en bisvärm hängande i trädgården eller på tomten. Vi hjälper dig GRATIS och avlägsnar svärmen. Ring 073 655 34 64 för hjälp.

SKA INTE VARA HÄR UTAN I STARTSIDORNA MAJ-AUG och inte ha en egen rubrik alls.