Om biramar

Det finns en mängd olika typer och storlekar av biramar.
Vad som är bäst för bina är omtvistat, likaså vad som är bäst för biodlaren.
Du kan läsa mer här för att bilda dig en egen uppfattning.