Drottninglös på mitt sätt

Ibland vet man inte om man har någon drottning.
Ett enkelt sätt att ta reda på det är att sätta ned en ram med ägg och yngel från ett annat samhälle efter det att man skakat av bina i originalsamhället.
Har man en drottning kommer bina att mata upp ägg och larver som vanligt, men är de drottninglösa kommer de att göra drottningceller.